Các dự án đã triển khai cho đối tác

Tổng công ty Phát điện 3 - Genco3

Xây dựng hệ thống cung cấp số liệu dự báo thời tiết phục vụ điều hành sản xuất của tổng công ty - 2019

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ

Xây dựng hệ thống cổng thông tin cung cấp số liệu dự báo thời tiết khu vực Trung Trung Bộ - 2015

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định - Việt Nam

Cung cấp hạ tầng phục vụ quản lý thông tin cơ sở dữ liệu Ban Dân Tộc Tỉnh Bình Định - 2019

Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Xây dựng phần mềm phục vụ vận hành hệ thống MVR các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Thuộc đề tài " Nghiên cứu đề xuất hệ thống giám sát-báo cáo-thẩm định (MVR) các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam" - 2019

UBND Huyện Đông Giang - Quảng Nam

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thông tin môi trường và đa dạng sinh học cấp huyện - Phạm vi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường - 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư  Quảng Nam

 Tư vấn giám sát triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - 2020

Chi cục Kiểm Lâm - Sở NN&PTNT Quảng Nam

 Giám sát thi công lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm - Dự án " Hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam " - 2020

Sở Tài Nguyên & Môi Trường Quảng Nam - Chi cục Biển & Hải đảo

Xây dựng, biên tập bản đồ hiện trạng vùng bờ  tỉnh Quảng Nam - 2017

Công ty Viễn Thông VNPT Quảng Nam

Giám sát đường truyền băng rộng tỉnh Quảng Nam - 2018

Đài Khí Tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam

Xây dựng cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam - 2015

UBND tỉnh Bình Đinh - Sở Khoa học Công nghệ

Xây dựng cơ sở dữ liệu Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định