Liên hệ chúng tôi

Trụ sở đăng ký: Số 697 đường Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
                             Điện thoại: (+84)-02353764888
                             Email: services@fixcom.vn
                             www.fixcom.vn              
Văn phòng làm việc tại Quảng Nam & Trung tâm dữ liệu: Số 72 đường Lê Đình Thám, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
                             Điện thoại: (+84)0886345567
                             Email: services@fixcom.vn
Văn phòng làm việc tại Đà Nẵng: Số 660 đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
                            Điện thoại: (+84)0987124222