Lĩnh vực hoạt động

1. Nghiên cứu:

Fixcom kết hợp với các trường đại học, các viện nghiên cứu trong việc nhận hướng dẫn sinh viên, nghiên cứu sinh và phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ.
Định hướng nghiên cứu bao gồm:
Tích hợp viễn thám, GIS và phân tích thống kê không gian trong nghiên cứu đô thị, bao gồm:

 Biến động đô thị và tác động của quá trình phát triển đô thị;
 Hiện tượng đảo nhiệt đô thị và môi trường đô thị;
 Phát triển đô thị xanh.
Nghiên cứu đánh giá nguy cơ biến đổi khí hậu, thay đổi môi trường và các hiện tượng thiên nhiên bất thường đối với:

 Mạng lưới cơ sở hạ tầng;
 Tài nguyên nước;
 Nông lâm nghiệp;
 Đa dạng sinh học;
 Sức khoẻ môi trường;
 An sinh đô thị…
Nghiên cứu địa tin học xã hội (socio-informatics) trong đánh giá và đề xuất các chính sách phát triển ngành hoặc phát triển vùng lãnh thổ.


2. Tư vấn liên ngành:
Fixcom cung cấp thông tin không gian và các giải pháp tích hợp, sáng tạo và liên ngành trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai và cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ các bộ ngành, địa phương và khu vực tư nhân trong phân tích vấn đề, xác định ưu tiên và xây dựng chính
sách / chương trình hành động phù hợp. Với mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia chuyên sâu và đa ngành cùng với sự hợp tác chặt chẽ với các trường, viện nghiên cứu,
Fixcom cung cấp các dịch vụ tư vấn liên ngành về:
Quy hoạch không gian chiến lược: Xây dựng hệ thống thông tin đa ngành toàn diện ở các cấp quốc gia, vùng lãnh thổ và từng địa phương nhằm hỗ trợ các bộ ngành, địa phương, khu vực tư nhân cũng như cộng đồng dân cư trong việc phân tích các vấn đề, xác định ưu tiên và lựa chọn phương án triển khai. Đặc biệt chú trọng đến việc tích hợp thông tin địa không gian với thông tin kinh tế xã hội để tạo thêm cơ sở cho việc ra quyết định.
Quy hoạch và quản lý môi trường đô thị: Cung cấp cách tiếp cận đa ngành, công nghệ và giải pháp GIS nhằm hỗ trợ quá trình lồng ghép các yếu tố môi trường vào quy hoạch đô thị và cũng như hỗ trợ quản lý quy hoạch được duyệt theo định hướng phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Quy hoạch và quản lý tài nguyên liên ngành: Tư vấn về phương pháp tiếp cận tích hợp và cung cấp các công nghệ hiện đại, công cụ thực tiễn hiệu quả cho các bộ ngành và địa phương trong việc quy hoạch và quản lý đất đai và các nguồn tài nguyên, như quản lý tổng hợp tài nguyên nước, nước ngầm, tài nguyên rừng, tài nguyên biển và các khu bảo tồn…
Đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai: Điều tra khảo sát và xây dựng hệ thống thông tin tích hợp dựa trên công nghệ viễn thám, GIS và GNSS hiện đại hỗ trợ đánh giá, quản lý rủi ro và ứng phó với thiên tai, thảm họa đối với các công trình và khu vực đông dân cư.
Đánh giá và quy hoạch môi trường: Thiết kế, thử nghiệm và triển khai các hệ CSDL GIS đa ngành cùng dịch vụ điều tra khảo sát và công cụ phân tích phù hợp hỗ trợ cho quản lý môi trường cấp quốc gia và địa phương, Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong quy hoạch đô thị và các dự án đầu tư phát triển.
Cơ chế phát triển sạch (CDM): Nghiên cứu đánh giá tiềm năng xây dựng dự án CDM, nghiên cứu khả thi, phát triển dự án CDM trong lĩnh vực xử lý rác thải, nước thải, gạch gốm sứ, phát điện và truyền tải điện, giao thông và lâm nghiệp...
Tư vấn Địa tin học: Cung cấp dịch vụ tư vấn địa tin học bao gồm: (i) Khảo sát đánh giá hiện trạng và nhu cầu sử dụng GIS tại các cơ quan, doanh nghiệp và tư vấn lập dự án địa tin học; (ii) Tư vấn thực hiện và giám sát thực hiện các dự án địa tin học; (iii) Tư vấn giải pháp địa tin học bao gồm (thiết lập và tích hợp hệ thống GIS, nâng cấp hệ thống GIS…); (iv) Tư vấn xây dựng năng lực địa tin học; và (v) Cung cấp ý kiến tư vấn và chuyên gia tư vấn cho các cơ quan, doanh nghiệp và chương trình dự án theo yêu cầu…  

3. Dịch vụ địa tin học:
Dịch vụ Địa tin học là một trong những hoạt động trọng tâm của Fixcom bao gồm: tư vấn chuyên gia, tư vấn phân tích hệ thống, hình thành dự án, thiết kế và xây dựng các giải pháp tổng thể, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dự án và các dịch vụ theo yêu cầu trong các chuyên ngành sâu: Viễn thám, Các khoa học về trái đất, Địa kỹ thuật, GIS, GNSS, Địa tin học, Phân tích và mô hình hóa. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu, khảo sát và lập bản đồ theo dõi các biến động, xác định các mối quan hệ, phân tích tác động và xây dựng các phương án hỗ trợ việc ra quyết định. Một trong những thế mạnh của Fixcom chính là thực hiện tích hợp dữ liệu,