Dịch vụ máy chủ

Hiệu suất cao và bảo mật

Tích hợp quy trình đa ngành

Tối ưu quy trình và linh hoạt nghiệp vụ

Khoa học phân tích dữ liệu chuyên ngành

Thu thập và phân tích dữ liệu đáp ứng khoa học chuyên môn

Tư vấn đầu tư dự án công nghệ

Phân tích giải pháp và tối ưu đầu tư

Tích hợp thông tin địa lý - OpenFGIS

Hệ thống OpenFGIS được Fixcom xây dựng thành một giải pháp tổng thể để quản lý dữ liệu thông tin địa lý tập trung và chia sẻ. Bao gồm hệ thống nền địa lý dùng chung, tích hợp lớp dữ liệu chuyên ngành cho nhiều lĩnh vực.

Xem thêm

Hệ thống ứng dụng quản lý thông tin tài nguyên môi trường Envida

Hệ thống Envida được Fixcom xây dựng thành một giải pháp tổng thể để quản lý dữ liệu thông tin tài nguyên môi trường tập trung và chia sẻ. Tích hợp trên nền hệ thống GIS.

Xem thêm

Hệ thống ứng dụng quản lý vùng nuôi trồng thủy sản

Phần mềm quản lý chi tiết thông tin vùng nuôi trồng thủy sản. Cung cấp thông tin về kế hoạch sản xuất, dịch bệnh. Hiệu quả hơn khi tích hợp dữ liệu quan trắc chất lượng nước liên quan đến môi trường sinh trưởng, kèm thông tin dự báo thời tiết để cập nhật kế hoạch xử lý hồ nuôi. Tích hợp trên nền hệ thống GIS.

Xem thêm

Giải pháp ngành kinh doanh bất động sản RE8

Số hóa giao dịch bất động sản trên bộ ứng dụng RE8. Bao gồm hệ thống ERP cho phía doanh nghiệp quản lý và ứng dụng di động Android và iOS cho khách hàng giao dịch. Tích hợp hệ thống thông tin địa lý, dịch vụ bản đồ, thông tin quy hoạch tại địa phương, tra cứu thông tin loại đất, giá đất. Trợ lý ảo cho ngành bất động sản bao gồm liên kết dịch vụ pháp lý bất động sản, tài chính ngân hàng, đo đạc và xây dựng, thiết kế nội thất và hoàn thiện nhà ở. Một kết nối đến các dịch vụ liên quan.

Xem thêm

Trợ lý ảo Du lịch 8AM.Go

Công cụ kết nối nền tảng dữ liệu lớn về dịch vụ du lịch. Tích hợp hệ thống thông tin trên nền thông tin địa lý hoàn toàn được xây dựng bởi Fixcom

Xem thêm

Quy trình bán lẻ FPOS

Cung cấp bộ quy trình hỗ trợ bán hàng cho ngành bán lẻ trên hệ thống quy trình nghiệp vụ được số hóa chi tiết đến từng trường hợp xử lý bán hàng và sau bán hàng của doanh nghiệp. Được tích hợp quy mô từ nhỏ đến lớn, phù hợp với từng mô hình kinh doanh.
Trường hợp sử dụng: Bán lẻ hàng tạp hóa, Cửa hàng thực phẩm ( có tích hợp cân điện tử), hệ thống siêu thị mini, kho hàng.

Khám phá

Quy trình quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP

Mọi quy trình quản lý hoạt động một doanh nghiệp được tích hợp trong một hệ thống duy nhất.

Giải pháp quản lý cho giáo dục

Tích hợp hệ thống quản lý cho ngành quản lý giáo dục, đào tạo. Được thiết kế cho mô hình trường học, cho nhiều bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông. Đáp ứng nhu cầu quản lý và trao đổi chuyên môn trong và ngoài trường học.

Xem tiếp