Bạn cần tìm một công việc

Kỹ sư phần mềm 3D - Lớp hình ảnh

Nếu bạn đã theo kịp những bước tiến của đồ họa máy tính 3D và 3D dựa trên nền web đã đạt được trong thập kỷ qua, có thể có một vai trò dành cho bạn trong đội ngũ nhân sự của Fixcom

Khám phá

Nhà phát triển phần mềm

Đam mê những giải pháp có sẵn và xây dựng nên những quy trình số tuyệt vời cho đối tác, khách hàng. Có thể bạn sẽ chọn?