DỮ LIỆU KHÔNG GIAN - GIS

 Xây dựng hệ thống dữ liệu không gian, thông tin địa lý cho dự án của bạn trên nền tảng công nghệ gần gũi, đơn giản và trực quan. Hệ thống dữ liệu mở luôn có sẵn để phục vụ nhu cầu của bạn. Dự án Open FGis đáp ứng tiêu chí chính phủ số và doanh nghiệp số trên nền tảng công nghệ hiện đại


Kết nối dùng thử

DATA WAREHOUSE TÍCH HỢP GIS

Chính quyền số đang trong giai đoạn thực hiện sứ mệnh của mình trong điều hành thông minh (IOC). Hệ thống tổng thể về dữ liệu các cấp chính quyền đang được trao quyền cho dữ liệu chuyên ngành trên quy trình tích hợp quy trình liên thông dữ liệu đa chuẩn, việc xây dựng một Data Warehouse trở nên tiên quyết.

Khởi đầu và song hành cùng việc tích hợp GIS vào Data Warehouse là một lựa chọn đầy tích cực cho một định hướng IOC và đô thị thông minh trong tương lai, có thể chúng ta không cần phải bắt đầu lại từ đầu khi gán dịch vụ vị trí trên từng loại dữ liệu cần tương tác thuộc tính không gian.

Tìm hiểu thêm

Fixcom GeoBIM

Kết nối dự án xây dựng của bạn với dữ liệu không gian địa lý để trãi nghiệm dự án của bạn trong ngữ cảnh thực tế. Hệ thống Fixcom GeoBIM truyền cảm hứng sáng tạo và trực quan cho bạn để giải quyết những vấn đề về kiểm soát thiết kế và xem tất cả hoạt động dự án của bạn trên một bản đồ. Đơn giản hóa các nhóm xem, quản lý và truy cập dữ liệu dự án trên nhiều vị trí.

Tìm hiểu thêm

Trung tâm điều hành thời tiết của Fixcom, hình ảnh hóa dự báo trên bảng điều khiển

Chủ động theo dõi thời tiết và tổng hợp dữ liệu cho tất cả vị trí ở một nơi và kích hoạt cảnh báo có thể giúp bạn ra quyết định tốt hơn

Tìm hiểu thêm

Nhìn thế giới trong một chiều không gian mới

Khi chúng ta bắt rễ với tư duy không gian địa lý, chúng ta có thể hiểu bối cảnh của các quyết định của mình và suy nghĩ lại về nơi mà hành động của chúng ta có thể có tác động nhiều nhất.  Chúng ta có thể nhìn thấy từ nhiều khía cạnh hệ thống do con người tạo ra cùng với các hệ thống tự nhiên — các kết nối và sự phụ thuộc lẫn nhau.  Chúng ta có thể xây dựng lại và củng cố cảm giác về nơi này để hình dung và thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới của mình.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng công nghệ vị trí để tạo ra cho tương lai sự phát triển bền vững

Sự thịnh vượng bền vững đòi hỏi một tư duy không gian địa lý và công nghệ để đưa những ý tưởng lớn và phức tạp vào cuộc sống.  Thông qua trí thông minh vị trí, thường được tích hợp với AI, chúng ta có thể phân tích và hành động theo các sự kiện trong quá khứ.  Với nền tảng này, chúng ta có thể mô hình hóa các giải pháp và cùng nhau xây dựng một tương lai đầy hứa hẹn hơn.

Tìm hiểu thêm

Vượt xa cảm hứng để hành động

Trên khắp thế giới, thông tin vị trí trao quyền cho các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp để tạo ra thay đổi thực sự vì một tương lai bền vững và thịnh vượng.

.


GIS là gì?

 

Biến đổi khí hậu

 

Ứng phó thảm họa

 

Hệ thống dữ liệu nền địa lý tập trung và chia sẻ

 

Giải pháp ứng dụng GIS chuyên ngành

 

Đô thị thông minh trên dịch vụ vị trí


Giải pháp chuyên ngành Môi trường

Đề tài nghiên cứu công cụ phục vụ vận hành hệ thống MVR các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Thuộc đề tài nghiên cứu số BĐKH32/16-20 TS. Phạm Thanh Long, Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.


Tìm hiểu thêm

Xây dựng hệ thống quản lý CSDL Khí tượng Thủy văn

Hệ thống đáp ứng quản lý dữ liệu chuyên ngành khí tượng thủy văn, phục vụ công tác tra cứu, xây dựng kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Hệ thống cung cấp thông tin dữ liệu quan trắc tại các trạm quan trắc tự động, tự động nhận truyền nhận số liệu quan trắc từ trạm quan trắc tự động. Hệ thống tích hợp dữ liệu phân tích và nhận định xu thế của chuyên gia về khí hậu của địa phương. 

 Hệ thống cung cấp tính năng ghi nhận các tình hình thời tiết nguy hiểm, bão, thủy văn của các lưu vực sông ngòi.

Tìm hiểu thêm

Webgis quản lý vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm

Giúp kết nối dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu thông tin địa lý thành một hệ thống trực quan dễ quan sát và tìm kiếm thông tin về vùng nuôi trồng thủy sản. 

Hệ thống đáp ứng mở rộng tích hợp thông tin về khí hậu, môi trường giúp người nuôi trồng thủy sản giám sát được việc sản xuất một cách khoa học và chủ động ứng phó thiên tai, dịch bệnh...

Tìm hiểu thêm

Hệ thống quản lý đô thị

Tích hợp dữ liệu quản lý đô thị trên hệ thống thông tin địa lý giúp nhà quản lý hoạch định được định hướng phát triển không gian đô thị theo hướng tổng quan và truy vấn chi tiết. Các lớp dữ liệu về đất đai, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống điện...trong các lớp hạ tầng trong hoặc trên đất được thể hiện trực quan nhất và chi tiết đến những số liệu quản lý về chiều dài tuyến, vị trí đấu nối...

Tìm hiểu thêm