Quản lý tương lai bằng khoa học và công nghệ.Thật dễ dàng.

Tiên phong trong ứng dụng công nghệ sử dụng dịch vụ vị trí và hệ thống thông tin địa lý - GIS, dữ liệu viễn thám để hoàn thiện hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu đa ngành.

Liên hệ

Bắt đầu từ dữ liệu để đổi mới

Khách hàng của Fixcom luôn đặt những yêu cầu quan trọng về dữ liệu. Vì họ đánh giá cao giá trị của dữ liệu trong việc xây dựng nên nền tảng của hệ thống quản lý và tự động hoá nhiều quy trình phân tích tối ưu.

Khám phá thêm

Hạ tầng đô thị

Tài nguyên & Môi trường

Năng lượng

Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Giải pháp quản lý hạ tầng đô thị

 • Hệ thống công bố quy hoạch hạ tầng đô thị GIS
 • Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
 • Quản lý cấp phép xây dựng
 • Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh

Giải pháp quản lý tài nguyên và môi trường

 • Quan trắc tài nguyên và môi trường tự động
 • Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
 • Bản đồ số theo từng lĩnh vực: quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản
 • Hệ thống thông tin giá đất trên bản đồ số
 • Cơ sở dữ liệu nền địa lý cấp huyện, tỉnh, quốc gia
 • Giám sát môi trường
 • Khí tượng thuỷ văn
 • Biến đổi khí hậu
 • Cảnh báo ngập lụt
 • Cảnh báo thiên tai

Giải pháp quản lý năng lượng

 • Hệ thống giám sát sản xuất thuỷ điện
 • Hệ thống quản lý giám sát hồ chứa
 • Bản đồ số về hạ tầng truyền dẫn điện
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành năng lượng
 • Cung cấp số liệu quan trắc, dự báo khí tượng, thuỷ văn phục vụ sản xuất năng lượng

Giải pháp quản lý nông nghiệp và lâm nghiệp

 • Hệ thống cơ sở dữ liệu thổ nhưỡng trên bản đồ số
 • Hệ thống quản lý giám sát cây trồng bằng viễn thám
 • Hệ thống theo dõi diễn biến rừng bằng phân tích không ảnh và viễn thám
 • Hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng
 • Hệ thống quản lý vùng nuôi trồng thuỷ sản tích hợp hệ thống thông tin địa lý và quan tắc môi trường

Về Fixcom

Hệ thống thông tin địa lý - GIS là gì?