Vị trí tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi để xây dựng các giải pháp tiên phong dựa trên công nghệ dịch vụ vị trí, hệ thống thông tin địa lý GIS

Hãy tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội học hỏi tuyệt vời, phát triển và trở thành một phần của đội ngũ xuất sắc.

Tiếp cận các dự án mới

Chúng tôi luôn có những dự án mới đầy thử thách với sự khám phá và phát triển năng lực bản thân.