Sản phẩm dựa trên giải pháp

Chúng tôi tạo ra những giải pháp trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và dữ liệu đa ngành để giúp khách hàng quản lý và khai thác hiệu quả trên hệ thống của mình.

Yêu cầu dùng thử

Fixcom làm việc với bạn bằng cách sử dụng phương pháp tư vấn để hiểu nhu cầu kinh doanh và khả năng hiện tại của bạn. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể làm việc với bạn về chiến lược không gian địa lý, cung cấp trợ giúp kỹ thuật cụ thể và hơn thế nữa.  Chúng tôi hợp tác với nhóm của bạn để chia sẻ kiến ​​thức và phương pháp hay nhất cũng như hợp tác với bạn để tạo ra giải pháp.  Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ bạn khi bạn cần, giúp bạn đạt được mục tiêu sứ mệnh và củng cố năng lực nội bộ của mình.

Nhanh chóng triển khai hoặc cải thiện việc sử dụng GIS của bạn

Nhắm mục tiêu tác động của công nghệ Fixcom để phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn bằng cách chọn từ nhiều tư vấn chuyên gia được xác định trước.  Chuyên gia tư vấn của Fixcom sẽ hợp tác với bạn để giúp bạn bắt đầu sử dụng công nghệ GIS hoặc tối đa hóa hoạt động của hệ thống GIS hiện có của bạn.  Tận dụng các gói được cấu hình sẵn để đạt được những tiến bộ đáng kể chỉ trong vài ngày.

Lập bản đồ

Xem và hiển dữ liệu theo không gian

Phân tích không gian & Khoa học dữ liệu

Đưa vị trí vào phân tích

Hình ảnh và viễn thám

GIS 3D

Thêm thứ nguyên vào dữ liệu không gian địa lý của bạn

Quản lý dữ liệu

Quản lý, nâng cao và chia sẻ dữ liệu GIS của bạn

API nhà phát triển

Xây dựng ứng dụng bản đồ và phân tích không gian